İstanbul Üniversitesi
http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr/?p=8327
Export date: Mon Jun 18 9:44:00 2018 / +0000 GMT

Staj İçin Devlet Katkı Formu

3308 Sayılı Kanuna eklenen geçici 12. Maddesi gereği Aday, Çırak ve Çıraklarla anılan kanunun 18. Madde hükümleri uyarınca işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj ve Tamamlayıcı Eğitime devam eden öğrencilere 25. Maddenin 1. fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının %30 undan az olamayacağı, ödenebilecek en az ücretin 20 den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 53. Maddesinin 3. fıkrasının ( B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet Katkısı olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.


 Bu kapsamdan yararlanmak isteyen işletmeler öğrenciye yaptıkları ödemeye ait belgeleri bu form ekine eklemeleri gerekmektedir.

 

Stajyer Öğrenciye Ödediği ücret için Devlet Katkısından yararlanmak isteyen işletmelerin ekte yer alan formu Bilgisayar Ortamında doldurup onaylayarak ve Form ekine öğrenciye yaptıkları ödeme belgelerini ekleyerek  Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Form için TIKLAYINIZ
Post date: 2017-07-10 16:09:00
Post date GMT: 2017-07-10 13:09:00

Post modified date: 2017-07-18 13:42:51
Post modified date GMT: 2017-07-18 10:42:51

Export date: Mon Jun 18 9:44:00 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com