Staj İçin Devlet Katkı Formu

3308 Sayılı Kanuna eklenen geçici 12. Maddesi gereği Aday, Çırak ve Çıraklarla anılan kanunun 18. Madde hükümleri uyarınca işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj ve Tamamlayıcı Eğitime devam eden öğrencilere 25. Maddenin 1. fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının %30 undan az olamayacağı, ödenebilecek en az ücretin 20 den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 53. Maddesinin 3. fıkrasının ( B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet Katkısı olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 Bu kapsamdan yararlanmak isteyen işletmeler öğrenciye yaptıkları ödemeye ait belgeleri bu form ekine eklemeleri gerekmektedir.

 

Stajyer Öğrenciye Ödediği ücret için Devlet Katkısından yararlanmak isteyen işletmelerin ekte yer alan formu Bilgisayar Ortamında doldurup onaylayarak ve Form ekine öğrenciye yaptıkları ödeme belgelerini ekleyerek  Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Form için TIKLAYINIZ

10/07/2017
2775 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Besim Ömer Paşa Cad. No:7 Üniversite 34452 / İSTANBUL

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL Mail: sb_myo@istanbul.edu.tr

Tel: +90 212 440 03 58 | +90 212 440 00 00/14301-14303 Fax:0212 440 03 51