Staj Bilgileri

 T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 ZORUNLU İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ SÜRECİNDE

 UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

Yüksekokulumuzda; Yaz dönemi staj bilgileri aşağıdaki gibidir.
Belirtilen kurallara ve tarih sınırlamalarına eksiksiz olarak uyulması zorunludur.

Staj Tarihleri

Staj Defteri 30 iş günü

Staj Defteri 40 iş günü

Aksi takdirde staj geçersiz kabul edilecektir.

Staj başlamadan evvel teslim edilmesi gereken belgeler:

 

      (İşyerine, öğrencinin kendisinde, SBMYO)

3’ü de asıl nüsha olmak üzere Staj Bildirim Formları’nda (Zorunlu Staj Formu)(Bilgisayarda doldurunuz) kendileri ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, “Staj Yapılan Yerin” ve “İşveren veya Yetkilinin” başlıklı bölümleri ise Staj yapacakları işyeri tarafından doldurularak İşyerinin imza ve kaşesini her bir formda asıl olmak üzere alarak,

 

  • Staj belgelerini ve açıklamalarını Yüksekokulumuzun web sayfasından temin edebilirsiniz.

TÜM PROGRAMLAR STAJ BAŞLAMA TARİHİ

 HAZİRAN 2018  tarihinde İş yeri Eğitimi (I-II)(staj) başlayacağından
27 NİSAN 2018 tarihine kadar tüm öğrenciler; Staj Komisyonunu temsilen ilgili Program Başkanlığına yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak  imza karşılığında teslim edeceklerdir.

 

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI VE TESLİMİ:

  1. Staj bitiminden en geç 3  gün içinde eksiksiz olarak staj defteri ve belgelerinde belirtilen kısımlar  kurum kaşesi ile onaylanıp imzalı olarak teslim edilecektir.
  2. Staj yapılan Kurum hakkında genel bilgi ve yapılan çalışmalar detaylandırılarak yazılmalıdır.
  3. İşyeri Değerlendirme Formu:  Kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşeli ve imzalı olacak şekilde staj defteri ile birlikte teslim edilecektir.
  4. Durum Değerlendirmesi: Mutlaka öğrenci tarafından doldurulmalıdır.
  5. Staj yapan öğrencinin staj formlarda belirtilen alanlarda fotoğrafı kesinlikle yer almalıdır.
  6. Staj defterinizi belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı ilgili birime teslim etmeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Staj evraklarını zamanında ve eksiksiz teslim etmeyen öğrencilerin prim ödemeleri yapılamayacağından stajları da geçersiz sayılacaktır.

28/03/2014
44017 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Besim Ömer Paşa Cad. No:7 Üniversite 34452 / İSTANBUL

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL Mail: sb_myo@istanbul.edu.tr

Tel: +90 212 440 03 58 | +90 212 440 00 00/14301-14303 Fax:0212 440 03 51