Öğrenci İşleri Bürosu

Yüksekokulumuzun idari örgütlenmesi içinde birçok büro mevcuttur. Bunlardan Öğrenci İşleri Bürosu; öğrencilerin, üniversiteye başlamalarından mezun olmalarına kadar geçen eğitim – öğretim yaşamları süresince yüksekokulda öğrencilerle ilgili bütün işlemleri yapacak olan idari birimdir. Öğrenciler, eğitimle ilgili bütün işlemlerini, sorunlarını bu büronun şefi ve personeli ile çözümler. Öğrenci Bürosu’nda çözümlenemeyen konular Yüksekokul Sekreteri’ne aktarılır. Gerekiyor ise,Müdür Yardımcıları ve son olarak Müdür’e başvurulur.

Yüksekokul yönetimi ile öğrenci ilişkilerinin uyumlu bir şekilde sürdürülebilmesi için, öğrencilerin yönetmelikleri ve Yüksekokulda ilan edilen çeşitli kuralları dikkatli bir şekilde izlemeleri ve bunlara uymaları önemlidir.

Öğrencilerin ders ile ilgili olarak öğrenmek istediği hususlarda, ilgili öğretim elemanları ile doğrudan görüşmeleri gerekmektedir. Ancak, yapılacak görüşmelerde, öğretim elemanlarının kapılarında ilan edilmiş bulunan görüşme gün ve saatlerine uyulması gerekmektedir.

Öğrenci İşleri İletişim :    0- 212- 440 19 90-91-92

Öğrenci İşleri Bürosu Şefi (14321)

Sema Akbaş Güller

Öğrenci İşleri Bürosu (14318)

Sadriye Dere

 • Diplomalar
 • Yazışmalar

Uğur Kılınç

 • İşyeri Uygulaması (Staj) İşlemleri

Mehmet Yenice

 • Banko
 • Dilekçeler

Emine Yücel

 • Bankacılık Sigortacılık Programı(Örgün-İkinci -Uzaktan Eğitim)
 • İşletme Yönetimi Programı(Örgün Eğitim)

Fadime Dil

 • Dış Ticaret Programı(Örgün-İkinci -Uzaktan Eğitim)
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün-İkinci Eğitim)

Filiz Yıldız

 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı(Örgün-İkinci Eğitim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı(Ahi Evran TML)
 • Pazarlama Programı (Örgün Eğitim)
 • Emlak ve Emlak Yönetimi (Örgün-İkinci Eğitim)

Mustafa Aras

 • Evrak Takip
22/07/2013
7972 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Besim Ömer Paşa Cad. No:7 Üniversite 34452 / İSTANBUL

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL Mail: sb_myo@istanbul.edu.tr

Tel: +90 212 440 03 58 | +90 212 440 00 00/14301-14303 Fax:0212 440 03 51