Sigortacılık Programı

Tanıtım

Program Başkanı                                 : Dr. Öğr. Ü. Mine Kırbaşlı(14333)                                                           Araş.Gör. Selma Öner(14330)

Sigortacılık Programı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol ile 1989 yılında eğitime başlamış, 1989 yılında Başbakanlık Sigorta Murakabe Kurulu ile de benzer bir protokol yapılmıştır.

Programın amacı sigorta sektörüne ara eleman yetiştirmektir. Mezunlar sigorta şirketlerinde ve bankaların sigortacılık ile ilgili bölümlerinde veya sigorta acentelerinde çalışabilmekte ve ayrıca kendileri de acente kurabilmektedirler.

Ayrıca 2001 yılından itibaren sigortacılık programı mezunları çeşitli sigorta dallarında sınavda başarılı olmak koşuluyla Sigorta Eksperliği yapabilecektir.

 

Öğrenci

 

 
 

 

07/12/2012
4065 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Besim Ömer Paşa Cad. No:7 Üniversite 34452 / İSTANBUL

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL Mail: sb_myo@istanbul.edu.tr

Tel: +90 212 440 03 58 | +90 212 440 00 00/14301-14303 Fax:0212 440 03 51