Misyon Vizyon

Misyon

Öğrencilerin kendi alanlarında bilimsel bilgi ile donanmış,   teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş ve Atatürkçü, araştırmacı, düşünen   özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına   kazandırmayı amaçlayan öncü bir yüksekokul olmak. Ulusal düzeyde olduğu kadar   uluslararası katılımlı ve disiplinler arası etkileşim ve işbirliği ağırlıklı   akademik ortamlarda tanınan ve mensubu olmaktan onur duyulan yüksekokul olmak

Vizyon

Sektörle üniversiteyi buluşturan, çağın gereklerine uygun,   evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı   sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki   sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma   özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren   nitelikli bir ön lisans kurumu olmaktır.

Eğitim Amaç ve Hedefleri
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve   donanımı bilgisinin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve   geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
Alanı ile ilgili konularda sahip   olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim   yoluyla aktarabilme
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve   becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları   tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri   geliştirebilme
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve   öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk   alabilme.
Üniversite sektör işbirliğini geliştirerek, mezunlarımızın   sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikle ara eleman vasıflarını   kazandırmak
Yüksekokulumuzun eğitim ve istihdam açısından çevre ve   kurumlarla (ticaret odaları, esnaf odaları, sanayici ve iş adamları dernekleri)   ilişkilerini artırmak
Mezunlarla ilişkilerin geliştirilerek,   üniversitemize sağlayabilecekleri katkıların araştırılarak (staj ve istihdam) ve   bunu sürekli bir sistem içine oturtabilmek
Derslerde kullanılan paket   programların güncellenerek öğrencilerin verimli bir şekilde öğrenmeleri için   gerekli ortamın sağlanması (LOGO, ETA, vs.)

06/12/2012
3199 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Besim Ömer Paşa Cad. No:7 Üniversite 34452 / İSTANBUL

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL Mail: sb_myo@istanbul.edu.tr

Tel: +90 212 440 03 58 | +90 212 440 00 00/14301-14303 Fax:0212 440 03 51