İstanbul Üniversitesi
http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr/?p=6316
Export date: Wed Jun 20 11:17:48 2018 / +0000 GMT

Tanıtım


İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 1986 yılında kurulan ve 2 yıllık eğitim sonrasında ön lisans diploması veren bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversite-Sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri konumunda olan Yüksek Okulumuz, verilen eğitim programlarının sektörel taleplerin gerisinde kalmaması açısından sürekli olarak yenilenmektedir. İlgili programların ders programları ve ders içerikleri, sektör kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurullarında sürekli olarak tartışılmakta, sektör duayenlerinin önerileri doğrultusunda teknolojik yenilikler ve yeni uygulamalar derslere eş anlı olarak uyarlanmaktadır. Bu esnek yapı Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin kendi sektörlerinde rahatlıkla iş bulabilmelerini sağlamaktadır. Bu anlamda insana göre iş değil, işe göre insan yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam dört yarıyıllık eğitim hem teorik hem de uygulamalı olarak Yüksekokul binasında yapılırken, öğrenciler her eğitim yılı sonunda bölüm başkanlıklarının belirlediği sürelerde staj eğitimine tabi tutulmaktadır. Öğrencilerimiz yaz dönemi zorunlu stajlarını ilgili veya anlaşmalı kamu-özel sektör kuruluşlarında yapabildikleri gibi başarılı olan öğrencilere bu kurumlar tarafından iş olanakları da sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz örgün eğitim, ikinci eğitim (2014-2015 eğitim öğretim yılında ikinci eğitim programları kapanmıştır) ve uzaktan eğitim programlarına sahiptir. Yüksekokulumuzda teorik dersler öğretim üyelerimizce, mesleki dersler ise ilgili sektörlerin uzmanlarınca verilmektedir.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki eğitim programları:

  • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

  • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı*

  • Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı*

  • Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

  • Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Pazarlama Programı

  • Toptan ve Perakende Satış Bölümü, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı

  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı


*Bu bölümler, uzaktan eğitim programına da sahiptir.

Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini direkt olarak kullanmaları amaçlanmaktadır. Mezunlarımız 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren istedikleri takdirde, dikey geçiş sınavlarına (DGS) başvurarak ilgili fakülte bölümlerinin açmış oldukları kontenjanlara başvurabilmekte, başarılı olan öğrencilerimiz 3. sınıftan başlayarak 4 yıllık üniversite lisans diploması alabilmektedirler.

Üniversitemizin Beyazıt yerleşkesinde eğitim veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2700 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi'nin en kalabalık birimlerinden biri durumunda olup, 2 yıllık ön lisans eğitim programlarına ilave olarak çeşitli sektör kuruluşları ile kısa dönemli özel sertifika programları da düzenlemiştir. Tescilli Markalar Derneği ile yürütülmüş olan Marka Yönetimi ve Perakende Mağazacılık Okulu sertifika programı, Şeker Sigorta ve Sigorta Acenteleri Birliği (SAB) ile yürütülmüş olan Acente Okulu sertifika programı, Hür Sigorta ile yürütülmüş olan Uygulamalı Sigortacılık Eğitimi sertifika programı, ETA Bilgisayar yürütülmüş olan ETA:SQL Ticari Paket Programı Eğitimi sertifika programı, Appraisal Institute (USA) ile yürütülmüş olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sertifika programı bunlardan bazılarıdır.

İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan bütün mezunlar istedikleri takdirde sınavsız olarak Açıköğretim veya Uzaktan Eğitim Fakültesinin ilgili bölümlerinde-branşlarında lisans tamamlama hakkına sahiptirler.

Değerli öğrencilerimiz, sizlere küresel ekonominin  istihdam koşullarında rekabet avantajı sağlayacak mesleki donanımı kazanacağınız eğitim sürecinizde başarılar diliyoruz...
Post date: 2012-12-06 13:44:40
Post date GMT: 2012-12-06 11:44:40

Post modified date: 2015-02-18 11:13:05
Post modified date GMT: 2015-02-18 09:13:05

Export date: Wed Jun 20 11:17:48 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com