Tarihçe

 

İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 1986 yılında kurulmuş, 2 yıllık eğitim sonrasında ön lisans diploması veren bir yüksek öğretim kurumudur. Okulda eğitimin düzen ve uygulanması ilgili sektör kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurullarının önerileri dikkate alınarak yapılmakta ve ilgili sektörlerdeki yeni teknoloji uygulama ve yöntemlerinin derslere eşanlı olarak uyarlanması sağlanmaktadır. Bu esnek yapı Yüksek Okuldan mezun olan öğrencilerin kendi sektörlerinde iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır.

Yüksek Okulda Bankacılık, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Muhasebe, Reklamcılık ve Piyasa Araştırmaları, Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği, Emlak ve Emlak Yönetimi ve Muhasebe (Sınavsız Geçiş) programlarında eğitim verilmektedir. Toplam 6 yarıyıllık eğitimin 4 yarıyılı teorik ve uygulamalı olarak Yüksek Okul binasında, 2 yarıyılı ise, ilişkili sektörlerde staj şeklindedir.
Örgün eğitim hafta içi her gün; ikili eğitim ise her gün 17:00’den sonra ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.
Yaz döneminde iki hafta süreyle yoğun eğitim yapılan bir yaz okulu açılmaktadır. Böylece öğrencilere başarısız oldukları derslerini tamamlama olanağı verilmekte ve staj yapmaları sağlanmaktadır.
Yüksek Okuldan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini hemen kullanmaları amaçlanmaktadır. Yüksek Okuldan mezun olan öğrenciler 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren istedikleri takdirde, dikey geçiş sınavlarına başvurarak ilgili fakülte bölümlerinin açmış oldukları kontenjanlara başvurabilmektedirler. Bu sınava başvuru bilgileri bahar aylarında ilan edilmekte, sınavlar ise Eylül ayında yapılmaktadır.Sınav sonuç puanına mezuniyet dereceleri de eklenmektedir.

06/12/2012
3797 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Besim Ömer Paşa Cad. No:7 Üniversite 34452 / İSTANBUL

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL Mail: sb_myo@istanbul.edu.tr

Tel: +90 212 440 03 58 | +90 212 440 00 00/14301-14303 Fax:0212 440 03 51